måndag 18 januari 2016

5 frågor att ställa sig när man skissar på bokidé

Jag klurar ju för tillfället på manus nummer två medan jag försöker få distans till nummer ett. Just nu finns det en del frågor som jag låter snurra i mitt huvud när jag försöker få ordning på alla trådar som jag hoppas kan bli en synopsis till slut. 

Och jag tror nog att jag har lärt mig några saker längs med vägen under arbetet med förra manuset och därför började jag lite smått att punkta upp lite frågor som kan vara mig till hjälp. Kanske kan det även vara någon mer till hjälp. Det här är förstås inte allt som kan behövas tänkas på men en bit på vägen ändå.


1. Vem/vilka kretsar historien kring?
Vad gör personen intressant? Vilka svagheter har hen och hur tänker du att vi kommer att se personen utvecklas under romanens gång? Har huvudpersonen en önskan hen vill uppfylla?

2. Vad startar hjältens resa?
I en roman är det ofta något som händer som stör huvudkaraktärens normaltillstånd och som kastar personen in i något nytt. Det kan ha hänt strax innan vi möter karaktären eller så händer det strax efter. 

3. Vem eller vad står i vägen?
För att det ska uppstå en konflikt måste det finnas en person eller något annat som står i vägen för att huvudpersonen ska lyckas med sitt mål.

4. Vart ska berättelsen?
En del skriver slutet först. Jag kom på mitt slut när hela boken var färdigskriven (vilket adderade en hel del skrivtimmar). Men jag är ändå övertygad om att det från början är bra att fundera på åt vilket håll man vill att berättelsen ska gå.

5. Vems perspektiv?
Det är även viktigt att redan från första början fundera på från vems perspektiv historien ska berättas. Dels behöver du välja berättarperspektiv, första person, tredje person eller något slags växelperspektiv där du skiftar perspektivperson. Sedan är det också så att böcker inte alltid är skrivna ur huvudpersonens perspektiv. Ta exempelvis några böcker av Agatha Christie om Poirot som är skrivna ur Hastings perspektiv eller huvudpersonen Gatsby sett ur Nick Carraways ögon. Eller som i Markus Zusaks roman Boktjuven som är skriven ur Dödens perspektiv!


Och några bonusfrågor att ställa dig själv, vad du än tänker på: Varför? Tänk om? Och sen då?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar